“10-Πολλα-πλασίασε τους ΜΑΘΗΤΕΣ”

ΟΧΙ ΑΠΛΑ E-LEARNING … αλλά

ROBOTICS E-LEARNING

Τι θα μάθεις – μαζί μου

Πως αυτοματοποιημένα μπορείς να διδάσκεις στους μαθητές, online και χωρίς να είσαι παρόν, 24ώρες το 24ωρο όλο τον Χρόνο

Πως μπορείς με το Services Digitalization να αυξάνεις τους Πελάτες 10, 20 ή περισσότερες φορές καθώς και τον Ελεύθερο Χρόνο σου

Πως μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε Σχολές ή Πανεπιστήμια όσο και σε Trainer ή εν δυνάμει Εκπαιδευτές ακόμη και τις Εταιρίες Συμβούλων κ.α

Ισχύει όχι μόνο για Σχολές, Πανεπιστήμια αλλά και κάθε Trainer