ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟ ΜΟΝΑΧΗ "ΕΥΛΟΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΩΠΟΥΛΟΥ

Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022 καὶ κάθε 15 ἡμέρες στὶς 8:00μ.μ.
Διδακτικὴ ἑνότητα: Ἀρχαία ἑλληνικὴ γλῶσσα, δεύτερος κύκλος, μὲ τὴν φιλόλογο μοναχὴ Εὐλογία Παναγιωτοπούλου. Περισσότερα στο Κανάλι.

Ἡ αὔξηση
Ὁριστικὴ Παρατατικοῦ καὶ Ἀορίστου ἐνεργητικῆς φωνῆς
Κείμενον: Ἡ λύση τοῦ Γόρδιου δεσμοῦ
Τὸ ρῆμα ἀλέξω καὶ ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος
Μακεδονία γῆ ἑλληνικὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου ἡ χώρα

Ὁ ἀναδιπλασιασμός
Ὁριστικὴ Παρακειμένου καὶ Ὑπερσυντελίκου ἐνεργητικῆς φωνῆς
Κείμενον: Ἡ ἀγάπη τοῦ Ἀλεξάνδρου γιὰ τὸν Βουκεφάλα
Ἡ μεγαλοφυΐα τοῦ Ἀλεξάνδρου ἢ ἡ ἀδελφοσύνη
Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος στὴν καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολή

Γ’ κλίση οὐσιαστικῶν
Κείμενον: Χαρακτηρισμὸς τοῦ Ἀλεξάνδρου
Ἡ μεγαλοφυΐα τοῦ Ἀλεξάνδρου
Στὰ 200 π.Χ. Κ.Π. Καβάφη

Φωνηεντόληκτα οὐσιαστικὰ Γ’ κλίσεως:

α. καταληκτικὰ μονόθεμα σέ -ως γεν. -ωος

β. καταληκτικὰ μονόθεμα σέ -υς γεν. -υος

γ. καταληκτικὰ μονόθεμα σέ -ὼ γεν. -ους

Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν ποίησιν τῆς Σαπφοῦς

Σαπφὼ ἡ ποιήτρια

Τὰ περὶ τὸν βίον τῆς Σαπφοῦς

Φωνηεντόληκτα οὐσιαστικὰ Γ΄ κλίσεως(ὁλοκλήρωση):
α. καταληκτικὰ διπλόθεμα σέ -ῠς(γεν. -ἕως) καὶ τὸ οὐδέτερο σέ -ῠ(γεν. -ἕως)
β. καταληκτικὰ μονόθεμα σέ -οῦς καί -αῦς
Ἔρως, ἀγάπη, φιλία
Αἰολίδι Μολπᾳ
Σαπφώ – Ἀφροδίτη – Φάων

Συμφωνόληκτα οὐσιαστικὰ Γ’ κλίσεως
Ἀφωνόληκτα
α. οὐρανικὰ καταληκτικὰ μονόθεμα
β. χειλικόληκτα καταληκτικὰ μονόθεμα
Εὐριπίδης ὁ Ἀθηναῖος
Δραματικὴ ποίηση – Εὐριπίδου Ἑλένη
Ἑλένη Γιώργου Σεφέρη
Ἀναφορὰ εἰς ἑαυτόν

Ὀδοντικόληκτα οὐσιαστικὰ Γ’ κλίσεως
Περὶ τοῦ σχήματος καὶ τῆς σημασίας τῶν γραμμάτων(Ι, Κ, Λ, Μ)
Τὰ σύμβολα καὶ ὁ ἄνθρωπος
Κείμενον: Ἀθήνα καὶ Ἀτλαντίδα. Πλάτωνος Τίμαιος 25a-d.

Ἡμιφωνόληκτα Γ΄ κλίσεως
Ἐνρινόληκτα
Περὶ τοῦ σχήματος καὶ τῆς σημασίας τοῦ γράμματος -ν
Γιὰ μιὰν ὀπτικὴ τοῦ ἤχου, Ὀδ. Ἐλύτης
Ἡ θεὰ Νέμεσις
Ἡ θεὰ Νέμεσις χθὲς καὶ σήμερα

Ἡμιφωνόληκτα Γ’ κλίσεως (συνέχεια)
Ἐνρινόληκτα
Εἰσαγωγὴ στὴν τραγωδία
Ὁρισμὸς τῆς τραγωδίας – ἑρμηνεία ἀριστοτελικοῦ ὁρισμοῦ
Ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ τραγωδία (χθές – σήμερα – αὔριο)

Ἡμιφωνόληκτα Γ’ κλίσεως (συνέχεια)
Ὑγρόληκτα
Ὁ Σοφοκλῆς, ὁ βίος καὶ τὸ ἔργο του
Οἰδίπους τύρρανος: Ἡ δραματοποίηση τοῦ μύθου ἀπὸ τὸν Σοφοκλῆ
Ἐκλογαὶ ἐκ τοῦ δράματος
Περὶ τῆς Σφιγγὸς καὶ τοῦ αἰνίγματός της

Σοφοκλέους Οἰδίπους τύραννος (συνέχεια)

Ἡ ὑπόθεσις τῆς τραγωδίας – Ἐκλογαὶ τοῦ δράματος

Τὸ τραγικό, τὸ ἠρωϊκὸ καὶ τὸ πεπρωμένο

Ἡμιφωνόληκτα Γ΄  κλίσεως (συνέχεια)
Ὑγρόληκτα συγκοπτόμενα
Τραγωδία, Σοφοκλέους Ἀντιγόνη
Ὁ μῦθος τῶν Λαβδακιδῶν
Ἡ ὑπόθεση τοῦ δράματος
Ἐκλογαὶ ἐκ τοῦ δράματος
Κάποιες ἰδεολογικὲς προεκτάσεις

Ἡμιφωνόληκτα Γ΄ κλίσεως (συνέχεια)
Σιγμόληκτα
Μιὰ τελικὴ ἀποτίμηση τῆς «Ἀντιγόνης»
Ἡ ὕβρις στὴν ἀντίληψη τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων
Περὶ ὕβρεως: ἐκλογαὶ ἐξ ἀρχαίων κειμένων

Ἡμιφωνόληκτα Γ’ κλίσεως (συνέχεια)
Ὑγρόληκτα
Ὁ Σοφοκλῆς, ὁ βίος καὶ τὸ ἔργο του
Οἰδίπους τύρρανος: Ἡ δραματοποίηση τοῦ μύθου ἀπὸ τὸν Σοφοκλῆ
Ἐκλογαὶ ἐκ τοῦ δράματος
Περὶ τῆς Σφιγγὸς καὶ τοῦ αἰνίγματός της

Σοφοκλέους Οἰδίπους τύραννος (συνέχεια)

Ἡ ὑπόθεσις τῆς τραγωδίας – Ἐκλογαὶ τοῦ δράματος

Τὸ τραγικό, τὸ ἠρωϊκὸ καὶ τὸ πεπρωμένο

Ἡμιφωνόληκτα Γ΄  κλίσεως (συνέχεια)
Ὑγρόληκτα συγκοπτόμενα
Τραγωδία, Σοφοκλέους Ἀντιγόνη
Ὁ μῦθος τῶν Λαβδακιδῶν
Ἡ ὑπόθεση τοῦ δράματος
Ἐκλογαὶ ἐκ τοῦ δράματος
Κάποιες ἰδεολογικὲς προεκτάσεις

Ενδιαφέρεσαι για περισσότερα θέματα ?

Ενημέρωσέ μας εδώ – και Πάρε τα ΔΩΡΑ σου